Miras Davaları

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Miras davaları, hem yaşam anında hem de ölüm sonrası karşımıza çıkacak bir sürecin parçasıdır. Miras hukuku da bu süreci adil ve olması gerektiği gibi uygulanabilirliği yasal temel üzerinde düzenlemek için hazırlanmıştır.

Ölümden önce ya da ölümden sonra hazırlanacak her türlü evrak ve yapılması gereken teknik konular ofislerimizce tamamlanmakta ve danışmanlığımızla yerine getirilmektedir.

Kaç Türlü Mirasçı Vardır?

Yasal olarak iki tür mirasçı vardır. Kişiyle aile bağı olmayan ve mirasçılara bırakılan mal varlığına tereke adı verilmektedir

Birinci Derece mirasçılar kimlerdir?

Mirasçının varsa çocukları, torunları vb. birincil mirasçılardır.  Miras bırakan kişinin çocukları eşit mirasçılardır.

İkinci Derece Mirasçılar Kimlerdir?

İkinci Derece Mirasçılar, miras bırakan kişinin öz anne ve babası olarak tanımlanmaktadır. Anne ve baba da eşit haklara sahiptirler. Miras bırakanın anne, babası, eşi, çocukları veya torunu yok ise kardeşleri mirasa ortak olabilirler.

Üçüncü Derece Mirasçılar Kimlerdir?

Miras bırakanın tüm yakınları ölmüş ise mirasçısı büyük anne ve büyükbabadan belirlenecektir.  Ancak mirasçı olabilmek için miras bırakan kişinin altsoyunun ve anne –babanın alt soyunun yok ya da ölmüş olması şartı aranır.

Bir de sonradan tanımlanan özel istekle mirasçı sıfatı kazanma durumu söz konusudur. Miras bırakanın yasal ve geçerli isteğiyle yerine getirilir.

Miras davaları, ister murisin ölümünden önce ister sonrasında açılmış olsun somut olayların değişkenliği nedeniyle gerek miras bırakanın gerekse mirasçıların profesyonel danışmanlığa ve uzman avukat yardımına ihtiyacı olacaktır.

Devlet, Ne Zaman Mirasçı Olur?

Mirasçının üç dereceden mirasçısı  kalmaması durumunda tüm mal varlıkları devlete kalmak durumundadır. Mirasın Devlet himayesine geçişine  engel olunamaz ve verilen mallar bir mirasçı çıkması halinde iade edilemez.

Mirastan Atma Nedir?

Mirasçı istemediği kişileri mirastan atma hakkına sahiptir. Bunun yapabilmesi için o kişi ile bağlarını kopardığını yasal olarak göstermek  veya vasiyetiyle miras bırakmadığını belirtmek zorundadır. Bu süreçte uzman avukatlarımızdan yardım alarak vasiyetinizi yazdırabilir ya da mirastan atma davası açtırabilirsiniz.

Reddi Miras Nedir?

Kendisine miras kaldığını öğrendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı kişinin mirası reddetme şansı bulunmaktadır. Reddi miras yapabilmek için kanunda belirtilen süre ve şartlara uymak süreci doğru değerlendirmek gerekecektir.

İster miras bırakan kişi ister mirası kazanan kişi olun doğru evrakların düzenlenmesi, kanunda belirtilen hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi sürecinde yardıma ihtiyacınız olacaktır. Filiz Erol Hukuk ve Danışmanlık aracılığı ile Miras Davaları konusunda bilgi alabilir veya vasiyetinizi hazırlatabilirsiniz.