Sağlık Hukuku

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Sağlık hukuku hasta haklarını ve hastane ve doktor ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hasta hakları kavramı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından; 1998 yılında yayımlanmış olan Hasta Hakları Yönetmeliği ile mevcut hukuk dallarına dâhil olmuştur. Bu kavram insana yaraşır bir şekilde sağlık hizmeti alınabilmesini; hastaların doğru bilgilendirilmesini ve hastanın kişilik haklarının korunmasını kapsamaktadır.

Türkiye genelinde yaşanabilecek tıbbi uyuşmazlıklarda; hem hekim hakları hem de hasta hakları konusunda uzmanlaşan avukatlarımızla danışmanlık ve davalarınızda yetki alıyoruz.

Filiz Erol Hukuk ve Danışmanlık temsilci avukatlarımızın sunduğu hizmetler; sadece hekimlere ya da hastalara yönelik değildir. Aynı zamanda; kamu ya da özel hastane üzerinden yapılması gerekecek hukuki uygulamalara yönelik çalışmalarımız da mevcuttur.

Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık hukuku dalında görevli olan mahkeme davada taraf olacak hastanenin  özel hastane ya da devlet hastanesi olmasına göre çeşitlilik göstermektedir.

Özel hastaneler tarafından yapılan hatalı tedavi (malpractice) nedeniyle; hastane veya doktora karşı açılacak olan tazminat davası tüketici mahkemelerinde görülmektedir. Buna karşın kamu kurumu niteliğinde olan devlet veya üniversite hastanelerine veya doktorlarına karşı ise; dava için idari yargıya başvurulması gerekmektedir.

Her hukuk dalında olduğu gibi Sağlık Hukuku bazında da uzmanlığın deneyimle kazanılmış olması önemlidir. Çünkü her davanın kendine has gerekçeleri, gerçekleri ve olay döngüsü olacaktır. Her ne kadar günümüzde yasal düzenin baştan sağlama alınabilmesi için sözleşmelerle çalışılsa da tıp branşı ve sağlık hususu deneyim gerektiren, uzmanlık şartına bağlı konulardan biridir.

Doktor, hasta hakları ve hastane yasal yükümlülükleri, manevi sorumlulukları alanında her tıp branşının da kendine göre handikapları mevcut olacaktır. Avukat ya da hukuki danışmanlık konusunda çalışacağınız kişiler de bu hassasiyetle seçilmeli; muhakkak sağlık hukuku konusunda deneyim aranmalıdır.

Ankara merkez olmak üzere; İstanbul, İzmir, Adana ve diğer çevre illerde yer alan uzman avukat ekiplerimizle sağlık hukuku dalına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Gerek tedavi sürecinde yaşayabileceğiniz sıkıntılar; gerek estetik cerrahi alanında yapacağınız sözleşmeler ya da çalıştığınız hastane veya doktor haklarından doğacak uyuşmazlıklarınızda danışmanlık hizmeti veriyor; davalarınızda sizleri temsil ediyoruz.