Trafik Kazalarında Maddi Ve Manevi Tazminat

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Değişen dünya ve hızlı erişim isteği araç kullanımının artmasına ve beraberinde trafik kaza riskinin de yükselmesine sebep olmaktadır. Hayatın olağan akışındaki düzenin sağlanmasında hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart olmuştur. Trafik kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat talepleri de bu düzenlemelerden biridir.

Yaşanan trafik kazaları mal kaybı, yaralanma ya da en kötüsü ölüm gibi sonuçlara yol açmaktadır. Kanun koyucular tarafından kazalarda mağdur olan kişilere maddi veya manevi tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. TBK’nın Madde 49 Haksız fiil hükmüne dayanmaktadır.

Trafik kazaları da kazada edinilen kayıp veya zararlara göre tazminat ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Kazada yaralanma sadece sakatlık şeklinde gerçekleştiyse kişi maddi tazminat talebinde bulunabilir. Kişide psikolojik travma, üzüntü gibi etkiler söz konusu ise; manevi tazminat şartlarına göre dava adımları belirlenecektir.

Kişi trafik kazası sonucu; ciddi bir bedensel yaralanma yaşadıysa yalnızca manevi tazminat hakkı tazmin olacaktır. Ölümle sonuçlanan kazalarda, ölen kişinin ekonomik olarak desteklediği kişiler mevcutsa; hepsinin maddi veya manevi tazminat talebinde bulunmaya hakkı vardır. Tazminat davaları konusunda uzman avukatlardan oluşan ofislerimizden kazaya ilişkin detayları vererek haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca vekilliğimiz ile davanızı ilgili mahkemede kolaylıkla açabilirsiniz.

Tazminat Talepleri

Yaralanma sonuçlu trafik kazalarında; tedavi ücreti, iş göremezlik tazminatı, maddi ve manevi zararların tazmini olarak talep edilebilmektedir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ise destekten yoksun kalma tazminatı, hastane masrafları veya manevi zararın tazmini istenebilmektedir.. Haksız fiili işleyen kişinin yanında,  araç sahibi, işleten kişi veya sigorta şirketi de tazminat davalarında taraf olabilmektedir.

Tazminat davalarında ölen kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Ölen kişinin yaşı tazminat miktarının belirlenmesinde bir prensip olarak karşımıza çıkmaktadır.  Maddi ve manevi tazminat taleplerinde zaman aşımı süresi haksız fiilin veya kazanın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıldır. Ancak zarar gören kişi oluşan zararı, sonradan öğrenmiş ve talepte bulunacaksa zaman aşımı süresi on yıl olacaktır.

Trafik kazalarından kaynaklanan davalarının sorumluluğunu üstlenen mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Sigorta şirketine karşı bir dava açılacaksa bu hususta Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacaktır.

Filiz Erol Hukuk Danışmanlık online ve yüz yüze çalışma prensibi ile Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri konusunda da hizmet vermektedir. Ofislerimiz, bilgilendirme yapmakta ve davalarınızın yürütülmesini sağlayarak uyuşmazlıkların giderilmesinde vekilliğinizi üstlenmektedir.