Kategori: Uzmanlık Alanlarımız

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Tüketici hukuku, tüketicinin maddi, manevi haklarından doğan sorumluluğun adil olarak gerçekleştirilmesine yönelik oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Toplumun her bireyinin istisnasız taraf olabileceği Tüketici Davaları; son dönemde…

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

İnsanların birbirleriyle olan ticari faaliyetlerinden dolayı yaşanan uyuşmazlıklar, hukuk alanında ayrı bir dalın oluşmasında etken olmuştur. Bugün ise Ticaret Hukuku sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir parçası…

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Şirketler Hukuku, süregelen ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ya da ulusal bazda faaliyetlerini yürüten şirketlerin tüm süreçlerinin hukuki olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Faaliyetler öncesi…

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Sağlık hukuku hasta haklarını ve hastane ve doktor ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hasta hakları kavramı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından; 1998 yılında yayımlanmış olan…

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Miras davaları, hem yaşam anında hem de ölüm sonrası karşımıza çıkacak bir sürecin parçasıdır. Miras hukuku da bu süreci adil ve olması gerektiği gibi uygulanabilirliği…