FİLİZ EROL HUKUK DANIŞMANLIK KVKK BAŞVURU FORMU


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir. Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere Filiz Erol Avukatlık Bürosu tarafından pozitif mevzuatımızın “yazılılık” kriteri dikkate alınarak ilgili kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

– filiz.erol@hs01.kep.tr adresine kayıtlı e-posta göndererek veya

– bu forma atacağı el yazısı imzası ile Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:33/21 adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya

– noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Filiz Erol Avukatlık Bürosu’na iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

AD SOYAD:
TC KİMLİK NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ (CEVABIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İSTENİYORSA) :
ŞAHSİ KEP ADRESİ (CEVABIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İSTENİYORSA):
ADRES (CEVABIN POSTA YOLUYLA GÖNDERİLMESİ İSTENİYORSA):
İLGİLİ KİŞİNİN FİLİZ EROL AVUKATLIK BÜROSU İLE İLİŞKİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
TALEP KONUSU:
İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI (FİZİKİ OLARAK BAŞVURU YAPILMASI HALİNDE):