Kıdem Ve İhbar Tazminatı Davaları

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Davaları

Kıdem ve ihbar tazminatı davaları, günümüz şartlarında en çok mesai harcanan davalardır. İşverenin faaliyet konusu, işçinin branşı ya da kademesi gibi birçok değişken davaların seyrini etkileyebilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, iş akdinin haklı veya haksız bir nedenden ötürü feshinde hak edilen tazminat çeşididir. Hesaplamada çalışılan her yıl karşılığı otuz gün baz alınmaktadır. Ayrıca, brüt ücrete karşılık gelen oranlarla tazminat bedelinin belirlenmesi gerekir.

Belli bir ücret karşılığında iş gören kişi işçi olarak tanımlanmaktadır. Ancak, tanıma uyan her kişi kıdem tazminatından faydalanamayabilir.

Kıdem tazminatından yararlanabilecek olan kişiler; iş kanununun prensiplerini karşılamalıdır. Bu sebeple özellikle işverenlerin işçi sözleşmelerini hazırlarken bu konuda profesyonel destek alması önem teşkil etmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı birçok çalışan için en önemli unsurlardan biridir. Kıdem tazminatı hesabı yapılırken, çalışan kişinin son almış olduğu giydirilmiş brüt ücret dikkate alınmalıdır.

Günlük ücret üzerinden yıl küsurları hesaplanarak kıdem tazminatı çıkartılmaktadır. Kıdem tazminatında sadece %0,6 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Kıdem tazminatı davasında on yıllık olan zaman aşımı sürecinin de dikkate alınması gerekir. Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları birlikte devam ettirilmesi gereken davalardır. Kişinin kıdemi ve işten ayrılış şeklinin detayları ciddi bir fark oluşturabilmektedir.

İhbar Tazminatı Nedir?

Çalışanlar için diğer önemli konu da ihbar tazminatıdır. İhbar tazminatı, belirsiz süreli ya da sürekli olarak yapılan iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın ihbar süresine uyulmadan sözleşmeyi fesheden kişinin karşı tarafa ödemek zorunda kaldığı tazminattır. Buradaki amaç işçinin işveren tarafından işten çıkartılacağını önceden öğrenip kendisine yeni bir iş bulması işverenin ise işçi tarafından önceden haberdar edilerek işi yapacak yeni bir işçi bulmasını sağlayarak her iki tarafından da mağduriyetine engel olabilmektir.

Her iki taraf için de sözleşmenin gerektiği gibi yapılmaması kişilerin mağduriyet sürecini ne yazık ki uzatabilmektedir.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar tazminatında, ihbar süresine ait olan ücret tutarı ihbar tazminatı olarak ödenmektedir. İşçi söz konusu olduğunda ihbar tazminatı çalıştığı gün sayısına bakılarak hesaplanmaktadır. Altı aydan az çalışan bir işçi için iki hafta, altı ay ile bir buçuk yıl arası çalışan bir işçi için dört hafta, bir buçuk ile üç yıl arası çalışanlar için altı hafta, üç yıldan fazla çalışan için ise sekiz haftalık ihbar tazminatı söz konusu olmaktadır.

Ancak, güncel değişiklikler ve süreç değişiklikleri hesaplamalar içinde fark yaratabilmektedir. Bu nedenle sözleşme şartları ve alınan ücretle güncel uygulanan hesaplama üzerinden bir ön hesaplama yaptırmak daha sağlıklı olacaktır.

Kıdem ve ihbar tazminatı davaları birçok değişkene sebep olmasından dolayı dava açılmadan önce ele alınarak tüm süreç değerlendirilmelidir.

Filiz Erol Hukuk & Danışmanlık