Arabuluculuk

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Arabuluculuk, taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda tarafsız birinin yardımı ile konuların münazara edilerek sonuca ulaşılması sürecidir.

Arabulucunun görevi nedir?

Arabulucular, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak veya ortak fayda sağlayacak anlaşma sağlamak için hizmet verir. Arabulucu, tarafları masada tutan hukuki olarak düzenlenmiş yöntemleri uygular. Tarafların anlaşmazlık ile ilgili çözümlemeleri diyalog esas alınarak kendilerinin bulmasında yardımcı olur.

Arabulucunun taraflarla herhangi bir bağı olmamalıdır. Tamamen tarafsız ve bağımsız olmaları gerekmektedir. Arabulucunun taraflardan birisiyle herhangi bir bağı bulunmakta ise görevi kabul etmemelidir. Bu hizmetin verilebilmesi için hukuk fakültesi mezunu olmak şarttır. Arabulucu adayının 5 yıl süresince avukatlık yapmış olması da esastır.

Filiz Erol Hukuk Danışmanlık bürolarımız; arabulucu şartı koşulan uyuşmazlık süreçlerinde veya isteğe bağlı arabuluculuk sürecinde de bu görevi üstlenmektedir.

Arabuluculuk faaliyeti için öncelikle, tarafların uyuşmazlıklarında sonuca ulaşabilecekleri bir durumun ya da anlaşmazlığın olması gerekir. Son dönem alınan kararlarla tazminat talepleri, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, tüketici hakları alanlarında arabuluculuk ön şartı getirilmiştir. Konu çözüme bağlanamadığı takdirde dava açılabilmektedir.

Arabuluculuk Sürecine Neden Başvurulmalı?

İhtiyari ya da dava şartı olarak bu sisteme başvuru yapılmasının ana sebepleri ise şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Arabuluculuk süreci dava yoluna göre daha hızlı bir süreçtir. Uyuşmazlık, bir kaç gün ya da saatler içinde çözümlenebilir.
  • Arabuluculuk, her zaman daha az maliyetlidir. Uzun vadede gerçekleşecek mahkeme masraflarından tarafları korur.
  • Sürecin sonunda anlaşan tarafların, gelecekte yeniden ortak bir çalışmada birlikte olma ihtimalleri söz konusu olmaktadır.
  • Tarafların görüşme süreci dava sürecinde olduğu gibi aleni değildir. Sürecinin tamamında gizlilik esastır. Taraflar bu gizlilik şartına güvenerek tüm sırlarını rahatlıkla arabulucu ile paylaşabilmektedir.

Dünya üzerinde arabulucu sistemi uzun süredir kullanılan bir başvuru yoludur. Ülkemizde ise 2012 yılı itibari ile değerlendirilmeye alınmıştır. Bu sistem, kısa sürede çözümü sağlanabilecek anlaşmazlık ya da uyuşmazlıkların mahkeme sürecinde zaman kaybetmesini önlemektedir. Sistem, adliyelerde biriken dosya yükünü de azaltması bakımından toplumsal fayda sağlamaktadır.

Arabulucu çalışmaları her gün geliştirilmekte, araştırmalar ve yeni teknik veya usullerle profesyonel bir zemine oturtulmaktadır. Filiz Erol Hukuk Danışmanlık ofislerimiz ihtiyari ya da şart koşulan arabuluculuk konusunda da gereken ehil hizmeti vermektedir.