Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalar

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalar
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Davalar ya da diğer adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri odağında oluşan uyuşmazlıklar Kat karşılığı inşaat davalarının konusunu oluşturur.

Söz konusu inşaat sözleşmesi müteahhit (yüklenici) ya da inşaat şirketleriyle yapılmaktadır. Boş bir arsaya bina yapılması ya da var olan bir binanın yeniden yapılandırılması için imzalanan sözleşmedir.

Filiz Erol Hukuk Danışmanlık büromuz, Ankara merkezinde ve İstanbul, İzmir, Adana’da yaşayabileceğiniz kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve hukuk hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuz avukatları bu sözleşmeleri sizin için özenle hazırlayarak tarafların sıkıntı yaşamasına engel olmaktadır. Bu sözleşmelerin kanunda belirlenmiş olan özel bir şekli yoktur. Bu durumda kişilerin sözleşmeyi uzman görüşüyle hazırlaması daha sağlıklı sonuç verecektir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Süreç

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ana unsuru tarihlerin açık ve net ifade edilmesidir. Sözleşmenin ve inşaatın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği özellikle sözleşmede belirtilmelidir.

Sözleşmeden önce inşaat ruhsatı alınmamış ise bu belli bir süreç alabilmektedir. Hukuki nedenlerden dolayı alınamayan inşaat ruhsatı hakkında arsa sahiplerinin haberdar edilmesi gerekmektedir. İnşaat süreci inşaat ruhsatı alındıktan sonra işlemeye başlamakta olan bir süreçtir.

Yüklenicinin arsa sahibine düşen daireleri de ne şekilde teslim edeceğinin sözleşmede açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.  Oturma ruhsatının alınması ile inşaat tamamlanmış sayılır. Ayrıca, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon ruhsatı gibi hususların kim tarafından yapılacağının da sözleşmede belirtilmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda bilgilerin dışında yer alan detaylarla birlikte Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin hazırlanılması sürecine gelecekte yaşanabilmesi olası uyuşmazlıklara karşı tedbir çalışması yapmaktayız.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde genel olarak yetkili olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Sözleşmelerdeki uyuşmazlıklar genel olarak şöyle özetlenebilir.

İnşaat süreci geçtiği halde iş bitmemesi veya zamanında bitmiş olsa bile yapılan iş ayıplı olması. Yapılan işte sözleşmeye karşı noksanlıklar olması halinde  sözleşmeyi yapan kişiler arasında uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir.

İnşaatı sözleşmede belirtilen zaman diliminde bitiremeyen yüklenici, o güne kadar yaptığı işlerin karşılığını iş sahibinden isteyebilir. Aynı şekilde iş sahibi de yüklenicinin kusurundan kaynaklanan zararları isteyebilmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri mutlaka bilgi ve donanım sahibi avukatlar eşliğinde yapılmalıdır. Böylece sözleşme sonrası  oluşabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilecektir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin davalar hususunda avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. Sözleşmelerinizi yaşanabilecek problemleri de baz alarak düzenleyebilir ve dava sürecinde yetkilendirilmemizi talep edebilirsiniz.

Filiz Erol Hukuk & Danışmanlık