İcra Takip İşlemleri Ve Davaları

30/11/2020 fpeditor 0 Comments

İcra Takip İşlemleri ve Davaları

Danışanlarımızın icra takip işlemleri ve davaları hususunda da yetkin ekibimizle profesyonel hizmet vermekteyiz. İcra davası konusunda uzman avukatlarımız borcun takibi, davanın açılışı ve yürütülmesi işlemlerini hassasiyetle yürütmektedir. Danışanlarımıza icra dosyası kapsamında periyodik olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

İcra Takibi

İcra takibi; borçlunun, alacaklıya borcunu ödeyememesi durumunda alacaklının, icra müdürlüğü aracılığı ile ödemenin alınması için takibinin başlatılmasıdır. İcra takibinin ilamlı ve ilamsız icra olarak iki farklı türü bulunmaktadır.


İlamlı icranın, mahkeme kararı ile başlatılması gerekmektedir. İlamsız icra ise mahkeme kararı olmadan paranın tahsil edilmesi için başlatılan icra türüdür. İlamsız icra takibinde, taşınmaz mal varlığına ilişkin tahliye İcra Müdürlüğü’nden taleple yapılabilmektedir.

İcra Takibi Nasıl Yapılmalıdır?


İcra takip davaları alacağa dair evrakın varlığına bağlı olarak iki ayrı yol izlenerek açılmaktadır. Öncelikle alacağın hangi yol izlenerek tahsil girişiminde bulunulacağına karar verilmelidir.


İlamsız icra takibi, alacaklarınızı hukuki yollardan profesyonel hizmet ile elde edeceğiniz haklarınız için yapılır.

İlamsız icra takibinde, alacağınızın olduğuna dair senet, çek ya da poliçe gibi bir evrak yoksa genel haciz yoluyla takibiniz başlatılacaktır. İlamlı veya ilamsız icra sürecinin etkin bir Avukat ile yürütülmesi gerekir.


Biz hukuk bürosu olarak icra takibi konusunda her ayrıntı için yanınızda ve hizmetinize hazırız. İlamlı ve ilamsız icra takipleri için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana’da bulunan ofislerimizden hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Davanızı kendi ilinizde Ankara merkezli hukuk büromuzla yürütebilirsiniz.
Hukuki olarak hizmet vereceğimiz icra takibi davalarını sözleşmeli veya sözleşmesiz olması durumuna göre değerlendirmekteyiz. Sözleşme varsa sözleşmenin yapıldığı ilin icra dairesinden açabiliriz. Ayrıca icra takibini de aynı ilden gerçekleştirebiliriz.

Eğer bir sözleşme yok ise borçlu kişinin yerleşim yerinde bulunan icra dairesi yetkili yer olacaktır. Bu süreçte davanızı veya takibinizi söz konusu konumdan yürüteceğiz.


İcra takibinin borçluya ibraz edilmesi akabinde borçlunun itiraz hakkı söz konusudur.  Borçlu, ödeme emrine 1 (bir) hafta içerisinde itiraz edebilme hakkına sahiptir. İtiraz süresi geçilmesi halinde ise ödeme kesinleşmiş olacaktır. İcra Takip İşlemleri veya Davaları konusunda uzmanlaşmış Avukatlarımız size edindiği bilgi, tecrübe ve donanım ile hizmet verecektir.

Filiz Erol Hukuk & Danışmanlık